Frequently Asked Questions

Image
Er komt geen geluid meer uit mijn luidspreker. Kan dit hersteld worden?

Problemen met de spreekspoel zijn vaak te wijten aan de verkeerde luidsprekerkeuze of worden veroorzaakt door blootstelling aan een te hoog volumeniveau naargelang de capaciteit van de luidspreker. Elke luidspreker verschilt naargelang de aard en de kracht van de spreekspoel. Spreekspoelen kunnen zeker hersteld worden. De spoelen worden herwikkeld naar de originele parameters van de spoel. Ook tweeters worden volgens oorspronkelijke waarden hersteld.